Giới Thiệu

Phần mềm Quản lý Hợp đồng công chứng và dữ liệu ngăn chặn UCHI kết nối các Tổ chức hành nghề công chứng với Sở Tư pháp và các Cơ quan phối hợp, cho phép chia sẻ tức thời các thông tin về tình trạng ngăn chặn của tài sản, lịch sử giao dịch của tài sản giúp giải quyết hiệu quả bài toán rủi ro cho các công chứng viên và các tổ chức.

Lợi ích của UCHI

Ngăn ngừa rủi ro cho các công chứng viênNgăn ngừa rủi ro cho các công chứng viên

Xác minh nhanh hơn, chính xác hơnXác minh nhanh hơn, chính xác hơn

Soạn thảo hợp đồng nhanh chóng, chuyên nghiệp hơnSoạn thảo hợp đồng nhanh chóng,
chuyên nghiệp hơn

Tính ưu việt của UCHI

Ngôi nhà chung của các Tổ chức công chứng

Phổ Biến

Phổ Biến

 Phạm vi triển khai rộng nhất trên cả nước

 Kết nối đa dạng các đối tượng: Sở Tư pháp, Tổ chức công chứng, Phường xã có chứng thực hợp đồng và các Cơ quan phối hợp

Tin Cậy

Tin Cậy

 Bảo mật dữ liệu nội bộ cho các TCCC

 Đồng bộ dữ liệu tình trạng ngăn chặn, giao dịch của tài sản ngay tức thời

 Tra cứu, xác minh nhanh chóng, ngăn chặn rủi ro tối đa

Tiện Ích

Tiện Ích

 Đầy đủ và đa dạng về chức năng

 Giao diện thân thiện, Thao tác nhanh chóng, hiệu quả

 Hỗ trợ Báo cáo, In sổ Hợp đồng công chứng theo quy định hiện hành

Nhanh Chóng

Nhanh Chóng

 Triển khai phần mềm đơn giản, nhanh chóng

 Giao diện thân thiện, Thao tác nhanh chóng, hiệu quả

 Hotline sẵn sàng 24/7. Tiếp nhận yêu cầu và hỗ trợ kỹ thuật ngay lập tức

Chức năng của UCHI

Giải pháp hàng đầu cho các Tổ chức hành nghề công chứng tại Việt Nam

Tra cứu thông tin

Tra cứu thông tin

“Trái tim” của phần mềm UCHI

Công cụ tìm kiếm, khai thác kho dữ liệu ngành công chứng

Quản lý Hợp đồng công chứng, Thông tin ngăn chặn

Quản lý Hợp đồng công chứng,
Thông tin ngăn chặn

Cánh tay phải của Cán bộ nghiệp vụ

Quản lý thông tin ngăn chặn và hợp đồng công chứng hiệu quả,
khoa học

Soạn thảo Hợp đồng công chứng

Soạn thảo Hợp đồng công chứng

Chức năng soạn thảo tiện ích, hỗ trợ linh hoạt các nhu cầu

Bộ Mẫu soạn thảo đầy đủ, cho phép tùy chỉnh tại từng văn phòng

Thông báo

Thông báo

Kênh thông báo hiệu quả,nhanh chóng, chính xác của Sở Tư pháp,
Hội CCV tới các TCCC

Kênh trao đổi thông tin hiệu quả trong nội bộ từng Tổ chức công chứng

Báo cáo, thống kê

Báo cáo, thống kê

Báo cáo Số công chứng viên và tình hình hoạt động công chứng

In Sổ Hợp đồng công chứng

Báo cáo doanh thu

Báo cáo khác

Mô hình kết nối

Mô hình kết nối

Khách hàng của UCHI

UCHI nhận được sự tin dùng của hàng trăm khách hàng là các Sở Tư pháp và Tổ chức hành nghề công chứng trên cả nước

Khách hàng của UCHI

Và gần 400 Tổ chức hành nghề công chứng trên cả nước.