Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng …

 Quy định của pháp luật việc giao đất không đúng thẩm quyền

 Quy định của pháp luật việc giao đất không đúng thẩm quyền Theo quy định tại Điều 23 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013 thì: “1. Đất giao không đúng thẩm quyền cho hộ …

Tra cứu Uchi

Kiểm tra sổ đỏ - lịch sử giao dịch - đăng ký thế chấp,... Giới Thiệu Phần mềm Quản lý Hợp đồng công chứng và dữ liệu ngăn chặn UCHI kết nối các Tổ chức hành nghề công chứng với Sở Tư …

Xin cấp phép xây dựng

Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng: Căn cứ Khoản 1 điều 95 Luật xây dựng 2014 quy định về hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở như sau: “a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng; b) Bản sao một trong …

Trình tự mua bán chuyển quyền sử dụng đất

Các bước của quy trình chuyển nhượng Quyền sử dụng đất: Bước 1: Ký Hợp đồng đặt cọc về việc Chuyển nhượng Quyền sử dụng đất (nếu có). Bước 2: Ký Hợp đồng Chuyển nhượng tại Phòng Công …

Các bước kiểm tra quy hoạch

4 cách kiểm tra nhà đất có thuộc quy hoạch hay không? Kiểm tra nhà đất có thuộc quy hoạch là việc cần thiết trước khi thực hiện giao dịch về nhà đất để tránh rủi ro. Có nhiều cách kiểm tra thông tin …

Dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa – Đông La

Dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa (Hà Nội): Mời thầu gói thầu xây lắp gần 300 tỷ đồng  Ban Duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNN - Bên mời thầu) thuộc Sở NN&PTNN …

Quy hoạch phân khu S4 Đông La – Dương Nội

Công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị S4, tỷ lệ 1/5000 tại các phường La Khê, Dương Nội và Nguyễn Trãi Sáng 8/2, UBND quận Hà Đông đã tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh cục bộ quy …